TOMAT ACE 55 VF

4770168151550

En medeltidig sort, 70–90 cm hög. 140–180 g frukter, runda, lämpliga till färsk konsumtion och förädling. Odlas i plastväxthus eller i ett soligt läge på friland under varm sommar.

Avstånd, cm

10 x 30 cm

Odlingsplats

På fältet

Skörd

VIII – IX

Självpollinering

Ingen

Såtid för plantor

III-V, 2-3 cm

Såtid på friland

2 cm, IV – V

Såtid i växthus

2 cm, III – IV

Antal frö/gram

200-300

Vikt, g

1 g

Sortens tidighet

Medeltidig-tidig