RÄDISA RAXE

4770168151604

Tidig, bördig sort. Växer färdigt efter grodd på 22–25 dagar. Rotfrukterna är harmoniskt formade, klarröda till färgen, medelstora och milda i smaken. Passar för odling i växthus och på öppen mark. För höstskörd sås rädisorna under andra hälften av augusti.

Avstånd, cm

20 x 25 cm

Odlingsplats

På fältet, Växthus

Skörd

V-IX

Soligt läge

Ja

Självpollinering

Ingen

Såtid för plantor

III-V, 2-3 cm

Såtid på friland

0, 5 cm, IV-VII, X

Såtid i växthus

0, 5 cm, III-IV

Antal frö/gram

70-130

Vikt, g

1 g

Sortens tidighet

Tidig